Το Occhio Hospitality Group ζητά να προσλάβει Baristas με στόχο τη στελέχωση του καταστήματος του
στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Κοινωνικότητα και άριστη επικοινωνία
  • Αίσθημα ομαδικότητας
  • Πρόσχαρη και ευχάριστη προσωπικότητα
  • Επαγγελματισμός και συνέπεια
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Απολαβές

  • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.