Το Sitio Brasserie ζητά να προσλάβει Σερβιτόρους/Σερβιτόρες για να ενταχθούν στο δυναμικό του και
να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Αίσθημα ομαδικότητας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Επαγγελματισμός και συνέπεια
  • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πελατών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.