Το Occhio Hospitality Group επιθυμεί να προσλάβει Μάγειρες για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα

 • Προετοιμασία φαγητών και πιάτων
 • Συντονισμός των εργασιών της κουζίνας και της καθαριότητας στον χώρο
 • Τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας και των κανόνων προσωπικής
  υγιεινής
 • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα της
  Εταιρείας
 • Ικανότητα να ακολουθεί οδηγίεs
 • Απαιτούμενα Προσόντα
 • Απόφοιτοι σχετικής σχολής
 • Εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό Υγείας

Αιτήσεις

Για προσωπική συνέντευξη παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας
ηλεκτρονικά αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου,
2020 στην:

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.